Bc. Jan Syrinek, BSBA

Bakalářská práce

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza vybraného malého podniku a zvážit možného zahrnutí používání sociálních sítí do aktuálního marketingového mixu. V teoretické části práce jsem se uvedl poznatky ze zkoumání oblastí malých a středních podniků, marketingové komunikace a sociálních sítí. Analytická část poskytuje přehled výstupů z rozhovorů se zaměstnanci společnosti a zákaznického a veřejného dotazníku …více
Abstract:
The primary objective of this thesis is to analyze a specific small business and determine its potential to implement social media tools into their current marketing mix. The theoretical review provides information, based on research, about small and medium-sized enterprises, marketing communication, and social networks. The analytical part contains an overview of interviews and surveys conducted with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní