Bc. Michael Krampl

Bachelor's thesis

Finanční analýza podniků Alu spol. s r. o., Pik spol. s r, o, a Uni spol. s r. o. na bázi účetních výkazů

Financial analyse of Alu Ltd., Pik Ltd and Uni Ltd. based on financial statements
Anotácia:
V mé bakalářské práci se věnuji finanční analýze na bázi účetních výkazů. Analyzuji tři společnosti po dobu dvou let. Tyto společnosti se pohybují ve stejném odvětví. Tím je odvětví výroby elektrosoučástek, které jsou dodávány do celého světa. Společnosti mají mezi sebou několik rozdílů. Mezi hlavní řadím jejich majetkovou strukturu a to jakým způsobem společnosti výrobek zhotoví. Bakalářská práce …viac
Abstract:
In my work I deal with a financial analysis based on the financial statements. I analyze the three companies for two years. These companies are moving in the same industry. This is the production of electrical components that are shipped around the world. Companies have a few differences between them. The main include their ownership structure and how the company makes a product. The thesis is divided …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Jiří Hanzlík
  • Oponent: Ing. Iveta Mackenzie

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní