Anna Culková

Bachelor's thesis

Odsolování mořské vody a remineralizace odsolené vody

Desalination of sea water and remineralization of desalinated water
Abstract:
Bakalářská práce se v první části zaměřuje na odsolování mořské a brakické vody, na důvody a související problémy, zejména však na popis jednotlivých způsobů odsolování. Druhá část práce popisuje pozitiva a negativa odsolené vody s ohledem na lidské zdraví a na její využití v průmyslu a zemědělství, způsoby její následné remineralizace a technologické provozy z různých částí světa.
Abstract:
The main focus of this bachelor thesis is at first desalination of seawater and brackish water, reasons for and problems with desalination and describes methods, which are used for desalination. The following section describes the positives and negatives of desalination of water. The possible risks for human health and for use in industry and agriculture are mentioned. The methods of remineralization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Culková, Anna. Odsolování mořské vody a remineralizace odsolené vody . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Ecology and Environment Protection / Management of Environment Protection

Theses on a related topic