Leona BUBÁKOVÁ

Bakalářská práce

Fotokatalytická degradace organických látek s využitím směsi TiO2 a aktivního uhlí

Photocatalytic degradation of organic compounds using TiO2-activated carbon mixture
Anotace:
V této práci byla sledována dekolorizace barviva Orange I fyzikálními směsmi oxidu titaničitého a uhlíkových materiálů ve vsádkovém uspořádání. Jako fotokatalyzátor byl použit komerčně dostupný Aeroxid? P25. Jako nosiče a sorbenty byly využity dva typy aktivního uhlí (Darco? a Norit?) a práškový grafit. Dekolorizace barviva Orange I byla zkoumána při ozařování UV-A světlem v laboratorním UV-boxu a …více
Abstract:
In this work, the decolorization of Orange I in a batch system was investigated using carbon/TiO2 physical mixtures. TiO2 (Aeroxide? P25) was used as a commercially available photocatalyst. Activated carbon (Darco? and Norit?) and powdered graphite were used as supports and co-sorbents. The decolorization of Orange I was explored in the dark and under UV-A illumination in the laboratory UV-box. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBÁKOVÁ, Leona. Fotokatalytická degradace organických látek s využitím směsi TiO2 a aktivního uhlí. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí