Julie KŘÍŽANOVÁ

Bakalářská práce

Specifika vzdělávání žáků ve Školách na konci světa Březová se zaměřením na distanční výuku žáků ZŠ

Specifics of pupil education at Schools at the end of the world Březová focused on distance learning of elementary school pupils
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na specifika distančního vzdělávání žáků základní školy ve Školách na konci světa Březová. Teoretická část je rozčleněna do 3 kapitol a pojednává o systému školství v České republice, Školách na konci světa Březová, a to jak historii školy, tak její současný stav, a o individuálním vzdělávání v Evropě. Praktická část je rozčleněna na 1 kapitolu s několika podkapitolami …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the specifics of distance education of primary school pupils in Školy na konci světa Březová. The theoretical part is dividend into 3 chapters and deals with thesystem of education in the Czech Republic, Schools at the end of the world Březová, both the history of the school and its current state, and individual education in Europe. The practical part is dividend into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽANOVÁ, Julie. Specifika vzdělávání žáků ve Školách na konci světa Březová se zaměřením na distanční výuku žáků ZŠ. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání