Theses 

Effectiveness, usability and evaluation of Developer Testing – Bc. Peter Strieška

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Peter Strieška

Master's thesis

Effectiveness, usability and evaluation of Developer Testing

Effectiveness, usability and evaluation of Developer Testing

Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na efektivitu testování ve společnosti zabývající se vývojem softwaru a možnosti její zlepšení. Do rozsahu práce spadá průzkum testování ve společnosti Y Soft. Práce měří přínos testovacích metod, analyzuje jejich výhody a nevýhody a snaží se navrhnout řešení pro problémy, které snižují jejich efektivitu. Cílem této práce je popsat testování vývojáři, jeho silné a slabé stránky a vyhodnotit je na datech ze společnosti.

Abstract: This master thesis is focused on testing effectivity in software development company and how to improve it to increase product value. The scope of the thesis it to explore the history of testing approach in Y Soft company and measure its assets, analyse weaknesses and suggest solutions to issues that are a bottleneck of effectivity. The goal is to describe developer testing methodology, its weaknesses and strengths and evaluate it in the context of the company.

Keywords: software development, software testing, bug, software issue, bug fixing, team planning

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. David Gešvindr

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 22:20, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz