Bc. Pavel Juras

Bakalářská práce

Prevence rizikového chování v dopravě

The Prevention of High-Risk Behaviour in Traffic
Anotace:
Bakalářská práce vymezuje pojem dopravní výchova a charakterizuje dopravní výchovu v prostředí České republiky. Zabývá se problematikou primární prevence a primární prevence rizikového chování v dopravě. Předkládá vyučovací metody vhodné pro výuku dopravní výchovy. Charakterizuje subjekty, které se na primární prevenci podílejí. Praktická část analyzuje dostupné dokumenty Ministerstva školství, mládeže …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the traffic education as a term and focuses on it in the area of the Czech Republic. It deals with problematics of the primary prevention and the primary prevention of high-risk behavior in the traffic. The bachelor thesis presents educational methods applicable for the traffic education. It defines subjects involved in the process of primary prevention. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta