Božena Stráňovská

Bakalářská práce

Spotrebný úver vo vybranej banke

Consumer credit in a commercial bank
Abstract:
The task of my bachelor work is to point out the problems of consumer credits and the possibilities of their drawing. The work is divided into four chapters. In the first chapter, with the help of literature, we deal with commercial banks and their operations. The second chapter pays attetniton to the consumer credit itself, its characteristics and the motives of clients to use this type of credits …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je poukázať na problematiku spotrebiteľských úverov a možnosti poskytnutia a čerpania spotrebných úverov. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa za pomoci odbornej literatúry venujeme komerčnej banke a jej operáciám. Druhá kapitola je venovaná samotnému spotrebnému úveru, jeho charakteristike a tiež na motívy klientov k využívaniu spotrebiteľských …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Ing. Oto Košík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management