Bc. Tereza Pargačová

Bakalářská práce

Typologie dramatických děl Ivana Klímy

Typology of dramatic work of Ivan Klíma
Anotace:
Práce se zaměřuje na klasifikaci dramatických děl Ivana Klímy s využitím sémantické teorie fikčních světů. Její první část se soustředí na historické okolnosti vzniku Klímových her, jejich žánrové zařazení, identifikaci nejvýznamnějších vlivů a na definování jeho autorské poetiky. Druhá část představuje vlastní typologii fikčních světů a dramatických postav, které strukturují Klímovo dramatické dílo …více
Abstract:
This work is focusing on classification of dramatic works of Ivan Klíma by using the semantic theory of fictional worlds. Its first part is concentrating on historical events that had influenced the origins of Klíma's plays, their genre classification, identification of the most significant effects and on defining the author's poetics. The second part is introducing the typology of fictional worlds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta