Lenka Havelková

Bakalářská práce

Právní úprava ochrany spotřebitele v návrhu nového občanského zákoníku

Legal regulation of consumer protection in the draft of new Civil Code
Anotace:
Práce se zaměřuje na rozbor právní úpravy ochrany spotřebitele v aktuálně platném českém právu. Současně s ohledem na nově přijatý občanský zákoník poukazuje na změny, které nastanou v ochraně spotřebitele účinností tohoto zákona. Dále pak porovnává, jak tento nový občanský zákoník zapracovává směrnice Evropské unie týkající se této problematiky, především novou směrnici Evropské unie o právech spotřebitelů …více
Abstract:
The work primarily focuses on the analysis of consumer protection legislation in the currently valid Czech law. It also addresses changes in the area of consumer protection which will occur with forcing of newly approved Civil Code. Furthermore, the thesis compares the new Czech Civil Code with the related European Directive, specifically the new European directive on consumer rights - Directive 2011 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Nicole Grmelová
  • Oponent: Tomáš Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32904