BcA. Alena Svobodová, DiS.

Bachelor's thesis

Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Piano Audition - 20th January 2017
Anotácia:
Interpretační výkon se skládá z instruktivní literatury všech stylových období. Repertoár je volen s ohledem na rozmanitost skladeb ve smyslu jejich charakteru i výše pianistické úrovně.
Abstract:
The interpreter‘s performance consists of instructive literature of all musical style periods. The repertoire was chosen with consideration of the variety of musical pieces, taking in account their charakter and the pianists‘ level.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Daniela Velebová
  • Oponent: prof. Jiří Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/c3pqv/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Bachelor programme / odbor:
Art of Music / Piano Pedagogy