Bc. Eliška Šilhánková

Diplomová práce

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje spádovost obcí v rámci daných obslužných procesů zdravotnictví, školství a maloobchodu a služeb v okrese Jihlava na nadlokální a mikroregionální úrovni metodou vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. Všechny jmenované procesy shrnující komplexní obslužný region identifikuje jako nejvýznamnější středisko oblasti město Jihlava. Srovnáním s výsledky obdobného výzkumu …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes geographical pattern of higher-than-local retail and services centres and their spheres of influence within Jihlava district in terms of healthcare, education and services and retail by means of processing primary data obtained through questionnaire survey accordingly to given methodology. All the above mentioned fields combining complex region unveils Jihlava city as the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma