Karel FRANZE

Bachelor's thesis

Historie hudebního festivalu Rock for people a dalších kulturních aktivit pořádaných produkční agenturou Ameba production.

History of music festival Rock for People and other cultural activities arranged by production agenture Ameba Agency.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá historií hudebního festivalu Rock for People v letech 1995-2006, který je hlavním projektem produkční agentury Ameba Production. V úvodních kapitolách je popsána historie tohoto festivalu a založení produkční agentury Ameba Production. Ve druhé části této práce jsou charakterizovány soutěže, z nichž postupují hudební skupiny mezi účastníky Rock for People. V samostatných …more
Abstract:
This thesis deals with the history of music festival Rock for People in the years 1995-2000, which is the main project of production agency Ameba Production. In the introduction chapters is described history of this festival and founding of production agency Ameba Production. In the second part of this work are characterised competions in which the bands get on among the other participans of Rock for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Jan Kyslík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRANZE, Karel. Historie hudebního festivalu Rock for people a dalších kulturních aktivit pořádaných produkční agenturou Ameba production.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Popularization of Music and Organization of Music Life

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.