Bc. Jitka Cingrošová

Diplomová práce

Odměňování závislé práce

Remuneration of Dependent Work
Anotace:
V diplomové práci se věnuji tématu odměňování závislé práce. V prvních kapitolách je pojednáváno o historii pracovního práva jako celku. Dále se věnuji pojmům, které úzce souvisí s pracovněprávními vtahy a definují pojem závislé práce. V dalších kapitolách je poté blíže pojednáváno o konkrétních způsobech odměňování a složení jednotlivých odměn zaměstnanců za práci. Velký prostor je poté věnován institutům …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of remuneration of dependent work. The first two chapters deal with the history of labor law as a whole. Furthermore, I deal with terms that are closely related to labor law relations and define the concept of dependent work. The following chapters then deal with specific ways of remuneration and the composition of individual employee remuneration. A great deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní