Bc. Vít Kopáček

Bakalářská práce

K současným nejvýznamnějším okolnostem formujícím veřejné mínění

To the Current Most Important Factors Forming Public Opinion
Anotace:
Tato práce ve své první části popisuje historii pohledů na veřejné mínění, rozdílné názory vědců, a hlavní faktory, které ovlivňují formování veřejného mínění. Cílem práce je ukázat jak a čím může být ovlivňována výsledná podoba názorů veřejnosti. V druhé části se snažím na realizovaných výzkumech veřejného mínění svůj cíl splnit.
Abstract:
This work in its first part describes the history perspectives on public opinion, different views of scientists, and major factors affecting the formation of public opinion. The goal is to show how and what can be influenced by the final form of public opinion. In the second part I try to carry out this goal at realized public opinion researches.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. Ján Mišovič, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní