Bc. Martin Pajma

Diplomová práce

Boj bank proti financování terorismu

Combating the Financing of Terorism in Banks
Anotace:
Tato diplomová práce „Boj bank proti financování terorismu“ se zabývá problematikou boje proti financování terorismu v bankovním sektoru. Uvádí definici pojmu terorismus a boj proti financování terorismu, dále poukazuje na zákonnou úpravu této problematiky, popisuje postup vzorové banky v praxi a v neposlední řadě se snaží navrhnout zlepšení dané banky ale možnosti obecného zlepšení v této oblasti …více
Abstract:
This diploma thesis "Counter Terrorist Financing at banks" deals with the issue of countering Terrorist Financing in the bank´s sector. It outlines the definition of terrorism and the Counter Terrorist Financing, highlights the legal regulation of the problem, describes the bank's practices in practice, and last but not least, it try to propose not only the improvement of the bank but also the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bohumil Stádník, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A