Mgr. Martin Rozkoš

Diplomová práce

Portlet pro vytváření síťové topologie bezpečnostních scénářů

Portlet for creating network topology in security scenarios
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření webového portletu pro interaktivní vytváření a editaci síťové topologie pro projekt Kybernetický polygon. Text práce informuje o kybernetických útocích, seznamuje s projektem KYPO, s webovými portály a s použitými technologiemi. Portlet je navržen pro podnikový portál Liferay. Implementační část se zabývá postupy použitými při vývoji portletu. Na závěr jsou nastíněny další …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a web portlet for interactive creation and edition of network topology for the project Cybernetic Proving Ground. The thesis informs about cybernetic attacks. It introduces the project KYPO, as well as web portals and used technologies. Portlet is designed for the enterprise portal Liferay. The implementation section of the thesis deals with the methods used during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zdenek Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika