Petra Vrbasová

Bakalářská práce

Strategic development plan of the Microregion Bystřicko

Strategic development plan of the microregion
Anotace:
Bakalářská práce "Strategic development plan of the Microregion Bystřicko " je zaměřená na strategický plán a strategickou analýzu zmíněného Microregionu. První část bakalářské práce definuje základní pojmy potřebné pro tuto práci. Druhá část se zabývá situační a SWOT analýzou Mikroregionu. Pro sestavení konečného strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany Mikroregionu Bystřicko …více
Abstract:
The bachelor thesis “Strategic development plan of the Microregion Bystřicko“ focuses on strategic plan and strategic analysis of the mentioned Microregion. The first part of the bachelor thesis is focused on definition of basic terms necessary for this thesis. The second part deals with the situational and SWOT analysis of the Microregion. In order to design the final strategic plan, the questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
  • Oponent: Radka Redlichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions