Bc. Silvie Svobodová

Diplomová práce

Strategic Analysis and Plan of a Selected Enterprise

Strategická analýza a plán vybraného podniku
Anotace:
Tato diplomová práce poskytuje přehled vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících provoz společnosti Veletrhy Brno, a.s. Teoretická část popisuje pozadí strategického řízení a plánování včetně strategických metod používaných v analytické části. V analytické části jsou aplikovány analýzy PESTLE, McKinseyho 7s Model nebo Porterova analýza pěti sil. Navrhovaný strategický plán zahrnuje dvě alternativy …více
Abstract:
Following diploma thesis provides an overview of external and internal factors influencing the operating of the company Trade Fairs Brno a.s. Theoretical part describes the background of strategic management and planning including the strategic methods used later in the analytical part. In the analytical part, PESTLE analysis, 7S McKinsey Model or Porter’s Five forces analysis are applied. The strategic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions