Bc. Dita Šmejkalová

Diplomová práce

Využití elektrostimulace m. quadriceps femoris v subakutní fázi rehabilitace u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu

The use of quadriceps femoris muscle neuromuscular electrical stimulation in the subacute stage of rehabilitation in patients after total knee arthroplasty
Anotace:
Diplomová práce se zabývá celkovým vlivem intenzivního rehabilitačního programu a elektrostimulace jako doplňkové metody u pacientů, kterým byla implantována totální endoprotéza kolenního kloubu. Hlavním cílem je zhodnotit vliv týdenního rehabilitačního programu na zvětšení svalové síly m. quadriceps femoris a rozsahu pohybu v operovaném kloubu a zjistit jakým způsobem ovlivňuje tyto parametry aplikace …více
Abstract:
The diploma thesis deals with general effect of intensive rehabilitation program and potentiality of applying electrical stimulation as complementary methods in patients who have been implanted with total knee arthroplasty. The main object is to evaluate the effect of weekly rehabilitation program to increase strength of quadriceps femoris muscle and range of motion in the operated joint and determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Mrkvicová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie