Bc. Ladislav Zikmund

Diplomová práce

Dílo zrající v tichu: Vrcholná tvorba Jana Kotěry (1908–1914)

Works Ripening in Silence: Jan Kotěra in Top Form (1908–1914)
Anotace:
Předkládaná práce se snaží na základě analýzy architektonických děl, pramenného studia i rešerše primární i sekundární literatury zodpovědět několik výzkumných otázek: jakým způsobem a na základě čeho byl konstruován Kotěrův zakladatelský mýtus v české moderní architektuře; jaké jsou myšlenkové hodnoty a odkaz Kotěrova díla, jehož vrchol byl konsensuálně stanoven českým dějepisem umění na rozmezí let …více
Abstract:
The work analysis the architectonic works, using the sources and research of primary and secondary bibliography to answer several questions: the origin and reason for Kotěra’s founding myth in Czech modern architecture; value of ideas and legacy of Kotěra’s work with the peak being set by Czech art history between 1908 and 1914; traditions, inspirations and inventions ending in Kotěra’s work in 1908 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta