Bc. Tereza Klazarová

Diplomová práce

Informovanost o sociální službě raná péče v Hradci Králové

Awareness of Early Intervention Social Service in Hradec Králové
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou informovanosti o sociální službě raná péče v Hradci Králové. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na základní charakteristiku rané péče, její historii v zahraničí i u nás a podmínky jejího poskytování. Druhá kapitola je zaměřena na ranou péči v kontextu platné české legislativy a na povolání pracovníka rané péče. Třetí kapitola se zabývá …více
Abstract:
The thesis deals with awareness of early intervention social service in Hradec Králové. Thesis is divided into four chapters. First chapter is focused on basic character of early intervention, it´s history abroad and in our republic and conditions of it´s providing. Second chapter is focused on early intervention in the context of current law in the Czech republic and on position of early intervention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta