Bc. Kateřina Slováčková

Diplomová práce

Spotřební koš ve výživě a stravování dětí předškolního věku

Consumer Basket in Nutrition and Feeding of Preschool Children
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku související s výživou dětí v mateřských školách. Teoretická část se zabývá významem živin ve vývoji dítěte, energetickými a nutričními požadavky a výživovými doporučeními ve stravování předškolních dětí. V práci je popsána historie školního stravování, pravidla pro výpočet spotřebního koše, výživové normy a pravidla pro sestavování jídelních lístků v mateřských …více
Abstract:
This thesis is focused on issues related to nutrition of children at nursery schools. The theoretical part deals with the importance of nutrients in a child's development, energy and nutritional requirements and dietary recommendations in the diets of preschool children. The thesis describes the history of school meals, the rules for the calculation of the consumer basket, nutritional standards and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slováčková, Kateřina. Spotřební koš ve výživě a stravování dětí předškolního věku. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe