Bc. Lucie Morysová

Bakalářská práce

Výživa dětí v prostředí lesních mateřských škol

The nourishment of children in conditions of forest kindergartens
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stravováním dětí předškolního věku. Cílem práce je získat informace o stravování v lesních mateřských školách. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se práce zabývá vývojovými zvláštnostmi dětí předškolního věku, složením stravy a stravováním v běžných mateřských školách. Vyskytují se zde také podrobnější informace o lesních mateřských školách …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the nourishment of children of preschool age. The aim of this thesis is gain information about nourishment in forest kindergartens. The thesis is divided into theoretical and research parts. In the theoretical part, the thesis deals with specifics in the development of preschool children, components of nourishment and alimentation in ordinary kindergartens. There are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jonášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta