Bc. Marie Černá

Bakalářská práce

Týmová práce a její využití v konkrétní firmě

Teamwork and its use in a particular company
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zaměřovala v teoretické části hlavně na význam týmu jako takového. Od definice týmu přes sestavení týmu až k posouzení efektivity týmu. Zároveň zde byl věnován prostor pro kritické faktory při vedení týmu. V praktické části jsem se zaměřila na charakteristiku firmy a vysvětlení co je vlastně strukturální firma. V provedeném výzkumu jsem zaměřila pozornost na týmovou atmosféru …více
Abstract:
In the thesis Ifocusedmainlyon thetheoreticalpart oftheimportanceofthe teamas a whole.Fromthedefinitionofa teamthroughbuilding a teamtoassesstheeffectivenessofa team. At thesametimetherewas adedicatedforumforthecriticalfactors in themanagement team. In thepracticalpart isfocusedon thecharacteristicsofthecompany, explainingwhatisactually astructuralfirm. Inresearch Iconductedthefocus onteam atmosphere …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní