Andrea Krčmářová

Bakalářská práce

Konfliktní situace v pracovním procesu a jejich řešení v organizacích státní správy a samosprávy

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou konfliktů a konfliktních situací v pracovním prostředí banky a krajského úřadu, resp. mezi klienty a zaměstnanci daných institucí. Je rozdělena do šesti kapitol. V teoretické části popisuje základní pojmy a procesy vzniku, včetně prevence těchto situací. Praktická část se zaměřuje na výzkumné šetření, sběr dat a výstupy z provedeného dotazníkového šetření.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of conflict situations in the working environment of the bank and the regional office, between clients and employees of the institutions. It is divided into six chapters. The theoretical part describes basic concepts and processes of origin, including prevention of these situations. The practical part focuses on research, data collection and outputs from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krčmářová, Andrea. Konfliktní situace v pracovním procesu a jejich řešení v organizacích státní správy a samosprávy. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů