Bc. Marie Černá

Bachelor's thesis

Týmová práce a její využití v konkrétní firmě

Teamwork and its use in a particular company
Abstract:
V bakalářské práci jsem se zaměřovala v teoretické části hlavně na význam týmu jako takového. Od definice týmu přes sestavení týmu až k posouzení efektivity týmu. Zároveň zde byl věnován prostor pro kritické faktory při vedení týmu. V praktické části jsem se zaměřila na charakteristiku firmy a vysvětlení co je vlastně strukturální firma. V provedeném výzkumu jsem zaměřila pozornost na týmovou atmosféru …more
Abstract:
In the thesis Ifocusedmainlyon thetheoreticalpart oftheimportanceofthe teamas a whole.Fromthedefinitionofa teamthroughbuilding a teamtoassesstheeffectivenessofa team. At thesametimetherewas adedicatedforumforthecriticalfactors in themanagement team. In thepracticalpart isfocusedon thecharacteristicsofthecompany, explainingwhatisactually astructuralfirm. Inresearch Iconductedthefocus onteam atmosphere …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jiří Budil
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní