Mgr. Petra Havlásková, Ph.D.

Disertační práce

Působení tradičního dialektu na mluvu mladé generace v Ostravě

The Influence of Traditional Dialect on Young Generation’s Language in Ostrava
Anotace:
Předložená doktorská práce Působení tradičního dialektu na mluvu mladé generace v Ostravě předkládá výsledky výzkumu realizovaného u příslušníků mladé vrstvy ostravské populace, který byl proveden anketovou metodou v roce 1999. Zaměřil se na žáky 9. tříd základních a 1. – 4. ročníků středních škol v různých částech Ostravy. Zvláštní pozornost byla věnována těm obcím, které původně tvořily samostatné …více
Abstract:
The present doctor thesis titled The Influence of Traditional Dialect on Young Generation’s Language in Ostrava presents the results of research carried out using the survey method among members of young Ostrava population in 1999. The research focused on 9th form primary school pupils and 1 to 4th form secondary school students in different parts of Ostrava. Special attention was paid to communities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.
  • Oponent: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., PhDr. Jarmila Bachmanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk