Nikola Viteková

Bachelor's thesis

Konkurenční prostředí v nákladní dopravě - střední Evropa

Competitive Environment in Freight Transport - Central Europe
Abstract:
Bakalářská práce se v první kapitole bude zabývat porovnáváním podmínek pro dopravce. Studie této práce se bude také věnovat porovnávání cen pohonných hmot, odvodů z mezd, diet, mýtného systému a výpočtu nákladů pro tranzitní přepravu.
Abstract:
The bachelor thesis will deal in the first chapter with comparison of the conditions for the carrier. The work will also be given to comparing the prices of fuel, wages, diet,tolling system and the calculation of transit costs.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Kučera

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Viteková, Nikola. Konkurenční prostředí v nákladní dopravě - střední Evropa. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Logistics Technologies

Theses on a related topic