Nikola Viteková

Bachelor's thesis

Konkurenční prostředí v nákladní dopravě - střední Evropa

Competitive Environment in Freight Transport - Central Europe
Anotácia:
Bakalářská práce se v první kapitole bude zabývat porovnáváním podmínek pro dopravce. Studie této práce se bude také věnovat porovnávání cen pohonných hmot, odvodů z mezd, diet, mýtného systému a výpočtu nákladů pro tranzitní přepravu.
Abstract:
The bachelor thesis will deal in the first chapter with comparison of the conditions for the carrier. The work will also be given to comparing the prices of fuel, wages, diet,tolling system and the calculation of transit costs.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Tomáš Kučera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Viteková, Nikola. Konkurenční prostředí v nákladní dopravě - střední Evropa. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Logistics Technologies

Práce na příbuzné téma