Bc. Kristína Zdražilová

Diplomová práce

Studium struktury fragmentů DNA bohatých na guanin a adenin pomocí NMR spektroskopie

Structural studies of guanine and adenine rich DNA fragments using NMR spectroscopy
Anotace:
V rámci této práce byly zkoumány řetězce DNA bohaté na puriny, konkrétně (GA)10 a C3(GA)5, které byly vybrány na základě CD spektroskopie. Cílem bylo pomocí NMR metod navrhnout model párování bází a posoudit, zda se jedná o paralelní či antiparalelní orientaci řetězců. Všechna spektra vykazovala přítomnost rovnováhy různých strukturních forem, proto jsme se pokusili stabilizovat strukturu pomocí vytvoření …více
Abstract:
In this work, DNA strands rich in purines were investigated, specifically (GA)10 and C3(GA)5, which were chosen on the basis of CD spectroscopy. Aim of this work was to propose a model of base pairing and to decide whether the orientation of strands is parallel or antiparallel with the use of NMR methods. All spectra show the presence of equilibrium of different structural forms, therefore, we have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie