Bc. Veronika Bosáková

Diplomová práce

Interakce proteinů s DNA se zaměřením na i-motivy

DNA-protein interactions with a focus on i-motives
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem alternativních sekundárních struktur DNA se zaměřením na i-motivy. Tyto struktury mohou být tvořeny sekvencemi bohatými na cytosiny. Takové sekvence se nachází po celém genomu, například v oblastech telomer nebo v promotorech genů. V rámci této práce byla zkoumána schopnost tvořit i-motiv sekvencemi ATXN2L a Hif1⍺S v závislosti na pH prostředí. Dále bylo zkoumáno …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of alternative secondary DNA structures with a focus on i-motives. These structures may be formed by cytosine-rich sequences. These sequences are found throughout the genome, they may be in the telomere region or in gene promoters. In this work, the possibility of creating i-motives of sequences ATXN2L and HIF1⍺S and depending on the pH of the environment was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Iva Kejnovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta