Bc. Veronika Petrušková

Bachelor's thesis

Rozpravy o dobrovolnictví (soubor publicistických rozhovorů pro server iDNES.cz)

Debates on volunterism (the collection of interviews for server iDNES.cz)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dobrovolnictvím a dobrovolníky, jejich motivacemi, hodnotami, které vyznávají a tím, jakým způsobem dobrovolnictví vnímají. Autorka téma přibližuje sérií publicistických rozhovorů pro server iDNES.cz. První část práce teoreticky ukotvuje téma dobrovolnictví a žánr publicistický rozhovor. V druhé části se autorka věnuje metodologickým postupům při vytváření rozhovoru …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses volunteerism and volunteers, their motivations, values they believe in and their perception of the volunteerism. The author gives insights into the topic through the collection of interviews conducted for server iDNES.cz. The first part of the paper theoretically defines the topic of volunteerism and the genre of interview. In the second part the author is focused on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Reader: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií