Bc. Beáta Révayová

Master's thesis

This is what disability looks like: Depictions of people with disabilities in mass media and blogs of people with impairments

This is what disability looks like: Depictions of people with disabilities in mass media and blogs of people with impairments
Abstract:
Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je ponúknuť obraz ľudí so zdravotným postihnutím tak, ako je prezentovaný samotným ľuďmi s postihnutím prostredníctvom stránok sociálnych médií a blogov. Obsahová analýza šiestich vybraných internetových stránok spoločne so sémiotickou analýzou vybraných ukážok z ich obsahu si kladie za cieľ zachytiť ich reprezentáciu postihnutia a daný obraz interpretovať …more
Abstract:
The main goal of the thesis is to explore the image of disability as it is portrayed in blogs and a networking site project collecting mostly visual presentations of people with disabilities administrated by the people with impairments themselves. The content analysis of the six selected websites together with the semiotic analysis of the chosen content examples, aims to describe their representation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic