Bc. Beáta Révayová

Diplomová práce

This is what disability looks like: Depictions of people with disabilities in mass media and blogs of people with impairments

This is what disability looks like: Depictions of people with disabilities in mass media and blogs of people with impairments
Anotace:
Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je ponúknuť obraz ľudí so zdravotným postihnutím tak, ako je prezentovaný samotným ľuďmi s postihnutím prostredníctvom stránok sociálnych médií a blogov. Obsahová analýza šiestich vybraných internetových stránok spoločne so sémiotickou analýzou vybraných ukážok z ich obsahu si kladie za cieľ zachytiť ich reprezentáciu postihnutia a daný obraz interpretovať …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to explore the image of disability as it is portrayed in blogs and a networking site project collecting mostly visual presentations of people with disabilities administrated by the people with impairments themselves. The content analysis of the six selected websites together with the semiotic analysis of the chosen content examples, aims to describe their representation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma