Bc. Pavel Solanský

Bakalářská práce

Využití mikrofluidiky v metabolickém inženýrství

Application of microfluidics in metabolic engineering
Anotace:
Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část se věnuje metabolickému inženýrství a popisuje základní výpočetní a experimentální techniky využívané v tomto oboru. Detailněji je rozebrán postup vývoje umělé degradační dráhy 1,2,3-trichloropropanu. Druhá část je věnována mikrofluidice jakožto perspektivní technologii využitelné na poli metabolického inženýrství. Jsou zde popsány její výhody a limitace …více
Abstract:
The thesis is composed of two main parts. The first part deals with metabolic engineering and it describes basic computational and experimental techniques used in this field. A developement of an artificial degrading pathway of 1,2,3-trichloropropane is discussed in detail. The second part is focused on microfluidics as a perspective technology usable in the field of metabolic engineering. Its advanteges …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta