Mgr. et Mgr. Eva Lukášová, Ph.D.

Rigorózní práce

Civil Society and Religion in Burma (teze disertační práce)

Civil Society and Religion in Burma (PhD Thesis Proposal)
Anotace:
Cílem disertace je přispět k pochopení role náboženství v procesu změny politického režimu v Barmě. Jsem si vědoma toho, že existuje mnoho různých podob vztahu mezi náboženstvím a politikou. Tato disertace je zaměřena na jednu konkrétní podobu vztahu náboženství a politiky, a to sice na prostředí občanské společnosti a na vliv, který má v tomto prostředí náboženství na politiku. Občanská společnost …více
Abstract:
The PhD thesis aims to contribute to understanding the significance of religion in the process of the political regime change in Burma. There are various forms of relation between religion and politics. However, in order to accomplish the aim, I have chosen one particular. I have focused on civil society (which is an active player in a regime transition) as one of the environments where religion influences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta