Lenka Jordánková

Bakalářská práce

Národní přírodní památka Babiččino údolí jako cíl cestovního ruchu

National Natural Monument Babiččino údolí (Grandmother's Valley) as a Tourist Destination
Anotace:
V této práci jsou zpracovány informace o Babiččině údolí, historický vývoj, přírodní poměry, důleţitá města v okolí, přírodní a kulturní památky. První část je zaměřena na seznámení s oblastí. Ve druhé části nalezneme všechny památky, které se na území a v jeho blízkosti nachází. Třetí část je zaměřena na Boženu Němcovou, knihu Babička a další významné osobnosti tohoto území. Poslední část obsahuje …více
Abstract:
This thesis deals with information about the Grandmother's Valley, its historical development, natural relations, important cities in the surroundings, natural and cultural sights. The first part of the thesis is focused on a familiarization with the area. In the second part we can find information about all the sights which are situated in the area and its surroundings. The third part is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Hana Štěpánková
  • Oponent: Robert Kořínek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava