Bc. Michaela Štefková

Bakalářská práce

Přírodní poměry a flóra údolí Sedlnického potoka u Příbora

Natural conditions and flora of Sedlnický stream valley close to Příbor town
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o květeně a přírodních podmínkách vymezeného území podél potoku Sedlnice blízko Příbora. Studované území má rozlohu přibližně 13,7 km2. Území zahrnuje zajímavé lokality přírodní památku Sedlnické sněženky a naučnou stezku Borovecké rybníky. Stěžejní součástí práce je excerpce dat z databáze Pladias, ze které bylo vyfiltrováno 530 rostlinných druhů. Výpis druhů z databáze …více
Abstract:
This thesis deals with flora and natural conditions of the defined area along the Sedlnice stream located near the town Příbor. The study area is approximately 13,7 km2 large. The area includes protected area Sedlnické sněženky and the nature trail of Borovecké rybníky. The main part of the work represents the excerption of data from the Pladias database, from which 530 plant species were filtered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma