Tomáš WACHTARCZYK

Bakalářská práce

Výskyt zranění kolenního kloubu u hráček fotbalu

Incidence of knee joint injuries in female soccer players
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zraněním kolenního kloubu u hráček fotbalu. Cílem této práce je zjistit výskyt zranění kolenního kloubu u hráček fotbalu a vliv zranění kolenního kloubu na každodenní činnosti, sportovní činnosti a kvalitu života hráček. Požadované informace byly zjištěny pomocí standardizovaného dotazníku KOOS, který byl doplněn o další otázky. Dotazníkové šetření bylo provedeno u hráček …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the knee joint injuries in female soccer players. The aim of this thesis is to find out the incidence of knee joint injuries in female soccer players and the impact of the knee joint injuries on function in daily living, function in sports and the quality of life. Required information were found using the standardized KOOS questionnaire which was supplemented with additional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WACHTARCZYK, Tomáš. Výskyt zranění kolenního kloubu u hráček fotbalu. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta