Bc. Věra Janků

Diplomová práce

Obnova a využití nemovitých památek - Tvrz v Nemili u Zábřeha

The rehabilitation and use of immovable cultural monuments - Fortress in Nemile
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá obnovou a využitím konkrétní nemovité kulturní památky. Památky, jež přes svůj „pouhý“ regionální význam, vykazuje z hlediska dějin umění cenný doklad stavební činnosti renesanční moravské šlechty. Práce tak činí na pozadí poznání a seznámení se s obecnými informacemi týkajícími se problematiky, jimž se věnuje teoretická část. Navazující praktická část se již danými …více
Abstract:
The presented thesis deals with the rehabilitation and use of particular immovable cultural monument. Despite its "mere" regional significance the monument means in light of art history a valuable testament of the architectonic activities of Moravian renaissance nobility. The thesis deals with the mentioned tasks in the background of the process of getting familiar with general information on the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta