Bc. Daniela Hanušková

Bakalářská práce

Raw food versus cooked food

Raw food versus cooked food
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou syrové stravy a jejím významem ve výživě člověka. Úvodní kapitoly nabízí stručný přehled alternativních výživových směrů, mezi něž raw food spadá, včetně historického vývoje toho stylu samotného. Cílem práce je shromáždit veškeré dosavadní poznatky o tomto způsobu stravování, popsat jeho přednosti i nedostatky a vyvodit tak možné dopady pro zdraví člověka včetně hodnocení …více
Abstract:
This bacherol thesis deals with the issues of raw food diet and its significance in human nutrition. The initial chapters briefly present the most common alternative lifestyles including raw food diet as well and the history of rawfoodism as a separated movement. The aim of this thesis is to collect all the knowledge about this topic up to now, to describe its‘ strenghts and weaknesses and draw the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Spáčilová
  • Oponent: Ing. Bc. et Bc. Aneta Pohořalá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut