Jaromír STECULA

Diplomová práce

Vznik a ukončení služebního poměru příslušníka Policie České republiky

Formation and extinction service relationship of police officers in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá analýzou současných procesů vedoucích ke vzniku, změnám a zániku služebního poměru příslušníků PČR podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků veřejných sborů, ve znění pozdějších předpisů. Ve stěžejní části se práce zaobírá vznikem služebního poměru příslušníků PČR a jeho náležitostem, ale nezapomíná na rozebrání metod zániku. Práce se také zaobírá podmínkami pro přijetí …více
Abstract:
This thesis deals with the specifics of commencement and termination of service relationship of members of Czech Republic Police pursuant to the Act. no. 361/2003 Coll. The work is focused mainly on the commencement of service and the process, but it does not forget methods of termination of service. In the first part this work generally deals with basic concepts of Czech Republic Police and its service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STECULA, Jaromír. Vznik a ukončení služebního poměru příslušníka Policie České republiky. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/