Mgr. Filip Balát

Rigorózní práce

Právní povaha služebního poměru vojáků z povolání a komparace právní úpravy jeho vzniku se vznikem pracovního poměru

Legal character of service relationship of professional soldiers and comparison of the legislation of its creation to the creation of employment relationship
Anotace:
Rigorózní práce je zaměřena na představení služebního poměru vojáků z povolání dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, určení jeho právní povahy a na provedení komparace právní úpravy jeho vzniku s právní úpravou vzniku pracovního poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. První část této práce je věnována představení služebního poměru vojáků z povolání a jeho specifickým rysům, …více
Abstract:
This doctoral thesis is focused on presenting service relationship of professional soldiers according to act no. 221/1999 Coll., determining its character and comparing the legislation of its creation to the legislation of creation of employment relationship according to act no. 262/2006 Coll. First part of this thesis is focused on presenting service relationship of professional soldiers and its specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 11. 2020
  • Oponent: JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D., JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta