Bc. Lucie Šubrtová

Bakalářská práce

Péče o zdraví v kontextu environmentální výchovy v mateřské škole

Health care in the context of environmental education in kindergarten
Anotace:
Práce je zaměřena na výchovu ke zdraví, environmentální výchovu a jejich průniky. Vedle jejich pojetí, cílů a obsahu jsou uvedeny vybrané prostředky výchovy ke zdraví v environmentálním kontextu. Autorka sleduje zvolené téma v kontextu kurikulárních materiálů pro předškolní vzdělávání. Praktická část obsahuje metodiku a výsledky dílčího šetření, které zjišťuje dětská pojetí „zdraví“ a „přírody“. Respondenty …více
Abstract:
The work is focused on health education, environmental education, and their intersections. Besides their concepts, objectives and content are selected means of health education in the environmental context. The author follows the topics in the context of curricular materials for pre-school education. The practical part contains the methodology and results of the partial investigation that determines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta