Mgr. Bc. Martina Večeřová

Diplomová práce

Výchova ke zdraví jako podpůrný prostředek výchovy ke zdravému životnímu stylu u žáků s lehkým mentálním postižením na druhém stupni základní školy

Health education as a support tool in educating pupils with mild mental deficits in higher primary school towards healthy lifestyles
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením se zaměřením na vzdělávací obor Výchova ke zdraví, jako podpůrného prostředku výchovy ke zdravému životnímu stylu na druhém stupni základní školy. Teoretická část charakterizuje, definuje, vymezuje a klasifikuje lehké mentální postižení. Uvádí specifika osobnosti žáků a okruh žáků s lehkým mentálním postižením. Legislativně vymezuje …více
Abstract:
The diploma thesis discusses educating pupils with mild mental deficits, focusing on Health Education as an educational area, regarding it as a tool supporting education in healthy lifestyles at the higher level of primary school. The theoretical part characterizes, defines, and classifies mild mental deficits. It presents personality specifics observed in pupils with mild mental deficits and possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta