Theses 

Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů – Mgr. Martin Moučka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Martin Moučka

Diplomová práce

Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů

Free Access to Information versus Personal Data Protection

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá konfliktem práva na svobodný přístup k informacím a ochrany osobních údajů v praxi. Hodnotí postupy a řešení povinných subjektů, představuje výsledky a data, které autor získal rozesláním žádostí o poskytnutí informací týkající se osobních údajů, a odpovědi na ně analyzuje. Pozornost je tedy věnována především praktické části problematiky, i přesto autor v úvodní části diplomové práce uvádí teoretické základy zmíněné problematiky, zaměřil se na vyhodnocení a analýzu postupů a řešení, které nabídly povinné subjekty, představuje postupy a řešení, které jsou dle zákona a judikatury správné, a kontruje skutečnou praxí povinných subjektů. Nezapomněl ani na problematiku politických stran a jejich podřazení pod informační povinnost. Závěrem autor uvádí své názory a návrhy řešení této problematiky

Abstract: The thesis defines conflict of Free Acces to Information and Personal data protection in practice. The thesis evaluates procedures and solutions of mandatory subjects and presents results and data author obtained by submiting his application for access to information concerning personal data and by analysing responses. Attention is devoted primarily to practical part of issue, however author present theoretical basis of issue in the begining of the thesis. In practical part of thesis author focuses on evaluation and analysis procedure and solution offered by mandatory subjects. In this part author presents procedures and solutions considered to be right according to law and practice of the courts and replies with actual practice of mandatory subjects. Author did not omit issue of political parties and their subordinating to duty of providing informations. Finally author present his own opinions and suggestions of solution of mentioned issue.

Klíčová slova: svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, informace, osobní údaj, konflikt, politická strana jako povinný subjekt Free access to information, personal data protection, information, personal data, conflict, political party as mandatory subject

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz