Mgr. Martin Moučka

Diplomová práce

Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů

Free Access to Information versus Personal Data Protection
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá konfliktem práva na svobodný přístup k informacím a ochrany osobních údajů v praxi. Hodnotí postupy a řešení povinných subjektů, představuje výsledky a data, které autor získal rozesláním žádostí o poskytnutí informací týkající se osobních údajů, a odpovědi na ně analyzuje. Pozornost je tedy věnována především praktické části problematiky, i přesto autor v úvodní části …více
Abstract:
The thesis defines conflict of Free Acces to Information and Personal data protection in practice. The thesis evaluates procedures and solutions of mandatory subjects and presents results and data author obtained by submiting his application for access to information concerning personal data and by analysing responses. Attention is devoted primarily to practical part of issue, however author present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta