Bc. Iva Šilhanová

Diplomová práce

Srovnání výsledků vyšetření polarizačními a bichromatickými testy

Comparison of examination results using polarization and bichromatic tests
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním výsledků vyšetření polarizačními a bichromatickými testy. Teoretická část diplomové práce se věnuje přesnému postupu refrakčního vyšetření. Hlavním cílem práce je, podat všeobecný přehled o možnostech stanovení prizmatické korekce. V praktické části srovnávám na souboru vyšetřovaných osob naměřené prizmatické dioptrie na Schoberově a křížovém testu.
Abstract:
This master thesis focuses on the comparison of examination results using polarization and bichromatic tests. The theoretical part of the thesis deals with accurate procedure for refractive examination. The main objective of the thesis is to show the general overview of the determination of prismatic correction. Practical part shows us a comparison of the measured prismatic diopter of selected persons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie