Ing. Veronika Tranová

Bakalářská práce

Firemní kultura a její vliv na výkonnost firmy

Corporate culture its impact on business performance
Anotace:
V současné době je firemní kultura nedílnou součástí prosperující společnosti. Na organizaci už se nevzhlíží pouze z vnější vizuální stránky, ale věnuje se čas jejímu jádru, které tvoří zaměstnanci, hodnoty a přesvědčení. Správná motivace lidí uvnitř podniku, jejich usměrňování a komunikace s nimi, tvoří podnik nejen ziskovější, ale i bohatší po stránce společenské. Zavedení a řízení organizační kultury …více
Abstract:
These days, corporate culture is reticent to part company culture. Now it is not looking at the organization only from the outside, the visual aspects, but time is devoted to corporate core, which consists of employees, values and beliefs. Right motivation of people within the company, their regulation and communication with them, these things make business more profitable, but also rich in term sof …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Petr Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance