Bc. Eliška Hanzlová

Diplomová práce

Prožitek - zážitek - zkušenost v estetické výchově

Experience in Aesthetic Education
Anotace:
Práce se zabývá vztahem pojmů prožitek, zážitek a zkušenost k estetické výchově a jejím záměrem je poskytnout informace a podněty k přemýšlení učitelům estetické výchovy, kteří chtějí zapojit do své výuky prvky zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení. První část práce se věnuje především sběrem a srovnáním pohledů na prožitek, zážitek a zkušenost autorů různých oborů. Dále se text zabývá zkoumáním …více
Abstract:
The submitted work explores the relation between the terms experience and aesthetic education and aims at providing information and stimulus for further thinking for teachers of aesthetic education who are interested in integrating elements of experiental education and experiental learning into their teaching. The first part is devoted mainly to collecting and comparing different views and understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Tomek
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta